Yetişkin Terapisi

Yetişkin için yaşam yalnızca geriye bakılarak anlaşılabilir; ancak ileriye bakılarak yaşanmalıdır.

-Kierkegaard

 

Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir ve her zaman oradadırlar.

-Freud

Psikanalitik psikoterapi, kişinin görünüşte anlam verilmesi güç olan bazı duygulanımlarının, tepki ve davranışlarının altında yatan nedenleri fark etmesini, yani kendisiyle daha farklı bir düzeyde tanışık olmasını sağlar. Böyle bir çalışma uzun dönemli ve yoğun bir terapi sürecini gerektirir. Gayret ve sabır gerektiren bu süreç, daha kaliteli ve farkındalıkların yüksek olduğu bir yaşama yolculuktur.

 

Karşılaşılan aksaklıklar, engellenmeler hatta bazen fiziksel semptomlar şeklindeki şikâyetler, geçmişe dayanan, yolunda gitmemiş yaşantıların gölgesini taşıyor olabilir. Bunların günlük yaşama yansımalarının farkına varılması, kişinin geçmişe dair algılarını yeniden gözden geçirmesi ve onlara başka açılardan bakabilir hale gelmesi beklenir.

Bu yöntemde kişinin zaten var olan problem çözme yeteneklerine odaklanılır. Seanslarda problemlerin kişi üzerindeki etkisi yerine kişinin güçlü yönleri ve hayatındaki problemlere karşı başarıları ön plandadır. Geçmişe değil, günümüze ve geleceğe odaklı olan çözüm odaklı terapinin süresi genellikle diğer terapi sürelerinden daha kısadır.

Kısa süreli dinamik terapi, kişinin iç dünyasının daha derinlikli olarak farkına varmasını ve yaşamda kendisi için zorluk oluşturan dinamiklerin altta yatan nedenlerini keşfetmesini ve bunları daha başka bir biçimde algılayabilmesini sağlar. Uzun dönemli bir terapi sürecine hazır olmayan, ancak sorunların yalnızca semptomik düzeyde değil de daha derinlikli olarak anlaşılmasını hedefleyen kişiler için uygun olabilir. Buradaki “kısa dönem” sözü göreceli bir kısalıktır. Psikolojik süreçler yavaş değişebildiği için çalışmaya bir zaman tanınması gerekir. Seansların devamı Kişinin durumu ve ihtiyaçlarına göre belirlenmekle birlikte, ortalama 20 seanslık bir süreyi kapsar.

Kişinin günlük işlevlerini sürdürmesini sekteye vuracak kadar başa çıkılması zor yaşam olayları yaşadığı ya da bunların etkilerini taşıdığı dönemleri atlatmasına,, kendi kaynaklarının farkına varmasına ve bunları yaratıcı bir biçimde kullanmasına, içinden çıkamadığı düşünceleri daha anlamlı ve işlevsel bir biçime dönüştürmesine yardımcı olmak için kısa sureli destekleyici terapiler uygulanır.

EMDR terapisinde, zihinde işlevsel olmayan bir şekilde iş görmeye devam eden ve kişinin kendisine ilişkin negatif inançlar, fikirler,duygular oluşturmasına neden olmuş olumsuz anılarla çalışılır. EMDR seansı sırasında, terapist danışanın el hareketlerini gözleriyle takip etmesini ister; bazı durumlarda göz hareketlerini takip edemeyen ve konsantre olmakta güçlük çeken danışanlarla dokunarak ya da sesler aracılığıyla da çift yönlü uyarım harekete geçirilebilir. Çift yönlü uyarım, anıların ve çağrışımların hızlanmasına ve beynin işlemleme sisteminin uyarılmasına yardım eder. Bu şekilde, belirli bir protokol takip ederek, kişinin geçmişinde özümseyemediği travmatik deneyimler yeniden işlenerek hem duygusal yoğunluklarından arındırılır hem de kişinin kendine dair daha olumlu düşünce ve fikirler geliştirmesine yardım edilir.

 

Travmatik olaylar, sel, deprem, kaza gibi büyük olayları içerebildiği gibi, kaygılandıran, endişelendiren, korkutan ve gündelik hayat akışınıbozan ve sarsan yaşantıları da kapsar.

× WhatsApp İletişim