Eğitim Kurumları Hizmetleri

1992 yılından bu yana psikolojik hizmetler sunan PSİ Gelişim, Eğitim ve Araştırma Merkezi insan kaynakları ve eğitim alanlarında kurumlara çözümler sunmaktadır.

Eğitim kadrosunda yer alan rehber öğretmen ve öğretmenler, eğitim kurumlarının vizyon ve misyonlarını yansıtırlar. Bu amaçla eğitim kadrosunun oluşturulmasında uygun kurum ve uygun kişi eşleşmesini sağlamak üzere gerekli seçme ve değerlendirme teknikleri uygulanır.

Sizlere en çok güven duyan ve çocuklarını emanet eden veliler de en az öğrenciler kadar okul sistemin bir parçası olmayı beklerler. Bu kapsamda gerçekleştirdiğiniz her faaliyet ve hizmet onların size olan duygusal bağlarını güçlendirir. Bu görüşle yola çıkarak ailelere güncel problemlerin çözümlerine yönelik seminer ve interaktif çalışma grupları düzenliyoruz.

Eğitim kurumu içinde duygusal, gelişimsel, zihinsel alanların biri ya da bir çoğunda zorlukları olan çocuklar sıklıkla eğitimcileri çaresiz kılabilir. Benzer durumlarda çocuk ve aile için uygulanabilir çözümler üretmek giderek zorlaşır. Öğretmenlere ve rehber uzmanlara yönelik seminer ve süpervizyon çalışmalarıyla, bu güçlüklerle başa çıkmalarında donanım ve becerilerini zenginleştirmeleri hedeflenmektedir.

Kurumun ihtiyacına göre oluşturulabilecek süpervizyon desteğinde ele alınabilecek konulardan bazıları şunlardır;

 • Kurum içinde özel ihtiyacı olan çocuklara yapılan müdahalelerin planlanması ve takibi
 • Zor çocuk ve aileleriyle güvenli işbirliği kurulmasında rehberlik servisini destekleme
 • Öğrenme güçlüğü, hiperaktivite ve gelişimsel sorunları olan çocuklara program hazırlanması ve takibi
 • Sınıf içi gözlemler ile öğretmen değerlendirme ve süpervizyonu
 • Ergenlik döneminde özgü zorlukların kurum içinde ele alınması
 • Okul İçinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Ele Alınması
 • Öğrenme Bozuklukları ve Dikkat-Konsantrasyon Güçlüğüklerini belirleyebilme
 • Sınıf İçinde Kaygılı Çocuğa Yardım
 • Ayrılık Kaygısı Kurum Tarafından Nasıl desteklenir? Nasıl Ele Alınır?
 • Akran İlişkilerinde Kriz Çözmeye nasıl rehberlik Edilir?
 • Yaşam Travmalarında ( Kayıp, Yas, Hastalık, Boşanma vs.) Kurumun Tutum ve Desteği Nasıl Olmalıdır?
 • Zor Ailelerle Nasıl İşbirliği Geliştirilir?
 • Zor Ergenlerle Nasıl İletişim Kurulur?
 • Ölçme ve Değerlendirme
× WhatsApp İletişim