Çocuk-Ergen

Online Terapi

Online psikoterapi ve online psikolojik danışmanlık, fiziksel olarak terapi odasına gelmenin mümkün olmadığı durumlarda, seansların online olarak ve görüntülü konuşma aracılığıyla yapıldığı bir terapi/danışmanlık hizmetidir.

Oyun Terapisi

Çocuklar duygularını yetişkinler gibi anlamlandıramadıkları gibi duyguları hakkında da yetişkinler gibi konuşamazlar.

Eğitimsel Terapi

Klinik gözlem, standart gözlem ve değerlendirme ölçeklerinin yanı sıra gerekli görüldüğünde psikiyatrik ve/veya nörolojik konsultasyon ile değerlendirme ve tanı koyma süreci başlar.

Çocuk Merkezli Aile Terapisi

Çocuğun gelişim sürecinde içinde bulunduğu aile ortamı çocuğun psikososyal gelişimini belirgin biçimde etkilemektedir.

Floortime

DIR®FLOORTIME™ modeli Gelişimsel, Bireysel ve İlişki Temelli yaklaşımı ile bebeklerin ve çocukların sosyal, duygusal ve düşünsel kapasitelerini bütüncül bir bakış açısı ile desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlar.

Sağlıklı Çocuk Takibi

Çalışmalarımızda üzerinde titizlikle durduğumuz konulardan biri erken tanı ve erken müdahaledir.

Test ve Değerlendirme

 Çocukların gelişim seviyelerini belirleyip desteklemek, hem de sağlıklı gelişen çocukların gelişimlerini takip etmek açısından son derece önemli olduğunun bilincindeyiz.

Gençlerin ve ailelerinin duygusal ve davranışsal sorunlarını merkez aldığı psikoterapi ve danışmanlık hizmetidir. 

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum’ programı, 7-18 yaş grubundaki çocukların dikkat süreçlerini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir programdır. 

× WhatsApp İletişim