Eğitimsel Terapi

Eğitimsel terapi ya da özel eğitimde, gelişimsel problemler, öğrenme bozuklukları, iletişim sorunları, otizm spektrumu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve davranış bozukluklarında çocuğun bireysel ihtiyaçları belirlenip bu ihtiyaçlara yönelik bir müdahale planı oluşturulur ve uygulanır.

 

Klinik gözlem, standart gözlem ve değerlendirme ölçeklerinin yanı sıra gerekli görüldüğünde psikiyatrik ve/veya nörolojik konsultasyon ile değerlendirme ve tanı koyma süreci başlar.

 

Yaklaşık 2–4 seans süren değerlendirme ve tanı sürecinde elde edilen verilerle kısa ve uzun dönemli hedefler belirlenerek bir eğitimsel terapi/özel eğitim programı oluşturulur. Süreç içinde tekrarlanan değerlendirmelerle gelişmeler kaydedilir ve hedefler bu doğrultu da tekrar şekillenir. Bu süreç içinde, aile ve yakın çevrenin işbirliği sürecin etkinliği açısından çok önemlidir. Ailenin, çocuğun problemi ve bu problemle ev içinde baş etme konusunda bilgilendirilmesi, ayrıca gerekli görülürse klinik ortamda sürdürülen çalışmaların uzman tarafından yönlendirilen bir ev servisi ile desteklenmesi çalışmanın etkinliğini arttırır.

 

Eğitimsel terapinin her çocuğun zayıf alanlarını güçlendirmek kadar, güçlü yönlerini hayata geçirmek ve potansiyelini kullanmasına yardım etmek gibi bir amacı da vardır.

× WhatsApp İletişim