Floortime

DIR®FLOORTIME™ modeli Gelişimsel, Bireysel ve İlişki Temelli yaklaşımı ile bebeklerin ve çocukların sosyal, duygusal ve düşünsel kapasitelerini bütüncül bir bakış açısı ile desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlar.

 

Floortime, otizm spektrum bozukluğu, dil ve konuşma bozukluğu veya farklı gelişimsel zorlukları olan çocuklar ve onların aileleri için geliştirilmiş bir programdır.

 

Çocuk psikiyatristi Dr. Stanley Greenspan’ın geliştirmiş olduğu “yerde oyun” yaklaşımın temel hedefi; ebeveynlerin çocuklarını tanıyıp onlar ile doğru iletişim kurabilmelerine yardımcı olmak ve günlük yaşamda karşılarına çıkan zorluklarla baş edebilmelerini kolaylaştırmaktır.

 

DIR® FLOORTIME™ modeli ile değerlendirme ve terapi nasıl yapılır?
*Bebeklerin ve çocukların fonksiyonel ve duygusal gelişim basamakları ebeveynleri ile olan etkileşimi gözlenerek değerlendirilir.

 

*Değerlendirmede çocuğun zeka düzeyi veya becerileri test edilmez. Çocuğun sosyal bir varlık olarak bireyler arası etkileşimi, sakinleşme kapasitesi ve yaşına uygun oyuncakları kullanımı incelenir. Aynı zamanda çocuğun duyusal hassasiyetleri, duyuları ile algıladığı bilgiyi nasıl işlediği ve bunların gelişimine olan etkileri incelendir.

 

*Bebeğin veya çocuğun bireysel farklılıkları ve gelişimsel özellikleri temel alınarak terapi haritası oluşturulur.

 

DIR®FLOORTIME™ modelinin temel yapıtaşı ailedir; bu nedenle ailenin terapi sürecine katılımı çok önemlidir. Terapistin rolü aileye çocukları ile nasıl etkileşime geçecekleri, nasıl oyuna dayalı iletişim kuracakları konusunda rehberlik etmek ve bu etkileşimleri belirli hedefler doğrultusunda geliştirerek, çocuğu gelişim basamaklarında yukarıya taşımaktır.

× WhatsApp İletişim