Sağlıklı Çocuk Takibi

“Sorular soruna dönüşmeden…”
Çalışmalarımızda üzerinde titizlikle durduğumuz konulardan biri erken tanı ve erken müdahaledir. Son yıllarda yapılan araştırmalar erken tanı konmuş çocukların önemli bir bölümünün üç yaşından sonra psikiyatrik ya da eğitimsel müdahalelere ihtiyaç duymadıklarını göstermektedir. Bu nedenle, 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini standart, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış araçlarla değerlendirmenin hem risk grubundaki çocukları belirleyip desteklemek, hem de sağlıklı gelişen çocukların gelişimlerini takip etmek açısından son derece önemli olduğunun bilincindeyiz.


Bebeklik ve erken çocukluk dönemi tarama ve değerlendirme envanterlerinin içerdiği başlıca gelişim alanları aşağıdaki gibidir:

  • Dil-Bilişsel(Zihinsel) (Dili anlama, kullanma, akıl yürütme ve bellek gibi düşünce ve dil becerileri)
  • İnce Motor (Nesneleri kavrama, kalem tutma, düğme ilikleme gibi karmaşık, küçük kas hareketleri)
  • Kaba Motor (Emekleme, yürüme, zıplama gibi büyük kas gruplarının koordinasyonu ile gerçeklesen kas hareketleri)
  • Sosyal (Çevreyle sözel veya sözel olmayan iletişim kurma becerileri)
  • Duygusal (Kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilme, bir diğerinin duygularını anlayabilme, problem çözme becerisi, olumsuz duygularıyla baş edebilme)
  • Öz-Bakım (Temizlik, yeme ve tuvalet alışkanlığı gibi öğrenilerek edinilen davranışlar)
× WhatsApp İletişim