Eğitim Kurumları Ölçme & Değerlendirme

Tarama ve Destekleme Proramları

Yapılan çalışmalar, erken tanı konmuş çocukların %20.9’u 3 yaşından sonra psikiyatrik ya da eğitimsel müdahalelere ihtiyaç duymadıklarını göstermektedir. Bu nedenle, ilköğretim okullarındaki okul öncesi ve okul dönemindeki çocuklarımızın gelişimsel düzeylerinin, güçlü ve zayıf becerilerinin belirlenmesini hem erken dönem risk belirleme ve hem de müdahaleye fırsat vermesi açısından çok önemsiyoruz.

Bu anlamda okullar ile işbirliği yaparak çeşitli ölçekler kullanılarak çocukların farklı alanlarda gelişim düzeyleri belirlenmesinin ardından uygun programların hazırlanması hedefliyoruz. Bu amaçla kullandığımız zihinsel ve gelişimsel tarama ölçekleri ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

DENVER II Gelişimsel Tarama Testi

1-72 aylar arasında uygulanmakta olan bu test çocukları kişisel, sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanlarında incelemektedir.

Bayley Gelişim Ölçeği (Bayley Scales of Infant Development)

Bu ölçek, 0-42 aylar arasındaki çocukların gelişimlerini dil, bilişsel, ince motor ve kaba motor alanlarında kapsamlı bir şekilde incelemekte, beklenene göre hangi gelişim aşamasında olduğu hakkında detaylı bilgi vermektedir.

PEER Eğitime Hazırlığın Pediatrik Değerlendirmesi
PEER Pediatric Examination of Educational Readiness

Bu ölçek 4-6 yaş arası okul öncesi çocuklara uygulanmakta ve okula hazır oluşla ilgili önemli ipuçları vermektedir.

PEEX İlkokul Erken Döneminin Pediatrik Değerlendirmesi
PEEX Pediatric Early Elementary Examination

Bu ölçek ilkokulun başlarında olan 6-9 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. PEER testindeki alanların yaşa göre daha genişletilmiş olarak uygulandığı bu test, diğer destekleyici testlerle beraber uygulandığında okula ilişkin akademik problemlerin tanı ve eğitiminde önemli bir nörolojik bataryadır.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV)

Bu ölçek, 6-16 yaşları arasındaki çocuk ve ergenlerin genel zihinsel düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir. Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı olmak üzere dört bölümden oluşur. Sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor becerileri gibi alanlarda çocukların gelişimsel düzeyleri hakkında detaylı bilgi sunar. Test sonucun da hem Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı düzeyleri hem de toplam zeka düzeyi belirlenir.

× WhatsApp İletişim