Test ve Değerlendirme

Çalışmalarımızda üzerinde titizlikle durduğumuz konulardan biri erken tanı ve erken müdahaledir. Son yıllarda yapılan araştırmalar erken tanı konmuş çocukların önemli bir bölümünün üç yaşından sonra psikiyatrik ya da eğitimsel müdahalelere ihtiyaç duymadıklarını göstermektedir. Bu nedenle, 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini standart, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış araçlarla değerlendirmenin hem risk grubundaki çocukları belirleyip desteklemek, hem de sağlıklı gelişen çocukların gelişimlerini takip etmek açısından son derece önemli olduğunun bilincindeyiz.

 

Bebeklik ve erken çocukluk dönemi tarama ve değerlendirme envanterlerinin içerdiği başlıca gelişim alanları aşağıdaki gibidir:

  • Dil-Bilişsel(Zihinsel) (Dili anlama, kullanma, akıl yürütme ve bellek gibi düşünce ve dil becerileri)
  • İnce Motor (Nesneleri kavrama, kalem tutma, düğme ilikleme gibi karmaşık, küçük kas hareketleri)
  • Kaba Motor (Emekleme, yürüme, zıplama gibi büyük kas gruplarının koordinasyonu ile gerçeklesen kas hareketleri)
  • Sosyal (Çevreyle sözel veya sözel olmayan iletişim kurma becerileri)
  • Duygusal (Kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilme, bir diğerinin duygularını anlayabilme, problem çözme becerisi, olumsuz duygularıyla baş edebilme)
  • Öz-Bakım (Temizlik, yeme ve tuvalet alışkanlığı gibi öğrenilerek edinilen davranışlar)

Gelişimsel ve Zihinsel Değerlendirme

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV)

The Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV)Bu ölçek, 6-16 yaşları arasındaki çocuk ve ergenlerin genel zihinsel düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir. Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı olmak üzere dört bölümden oluşur. Sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme ve organizasyon, sosyal bilgi, kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel-motor ve ince motor becerileri gibi alanlarda çocukların gelişimsel düzeyleri hakkında detaylı bilgi sunar. Test sonucun da hem Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı düzeyleri hem de toplam zeka düzeyi belirlenir.

PEEX İlkokul Erken Döneminin Pediatrik Değerlendirmesi

PEEX Pediatric Early Elementary Examination
Bu ölçek ilkokulun başlarında olan 6-9 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. PEER testindeki alanların yaşa göre daha genişletilmiş olarak uygulandığı bu test, diğer destekleyici testlerle beraber uygulandığında okula ilişkin akademik problemlerin tanı ve eğitiminde önemli bir nörolojik bataryadır.

MOXO Dikkat Testi

MOXO Çocuk testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir.MOXO, dikkat eksikliği , zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir.

Duygusal Değerlendirme

Çocukların çizdikleri yapılandırılmış resimler, onların ruhsal dünyalarını, kendilerini, ailelerini ve dış dünyayı nasıl algıladıklarını anlamakta kullanılan projektif değerlendirme yöntemlerinden biridir. İnsan çiz, aile çiz, ağaç çiz gibi farklı uygulama çeşitleri vardır.

Çocuklar İçin Tematik Algı Testi (CAT)

CAT, 3-10 yaş aralığındaki çocukların kendilerini ve çevreleriyle ilişkilerini nasıl algıladıklarını anlamayı amaçlayan projektif bir değerlendirme yöntemidir. Araştırılan konulardan bazıları: Oral problemler, beslenme problemleri, kardeş kıskançlığı kaynaklı meseleler, anne-baba figürlerine karşı tutum, anne-babanın çift ilişkilerine dair algısı, agresyon, korku gibi duygulardır.

 

Bu ölçek 0-6 yaş arasındaki çocukların bebek uyarımı, sosyal gelişim, dil gelişimi, öz bakım, bilişsel gelişim ve fiziksel gelişim düzeylerini belirlemeye yöneliktir. Anne, baba, ya da bakım veren sorulan sorular aracılığıyla uygulanır.

Tematik Algı Testi, 9-10 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilen, standardize edilmiş bir testtir. Test uygulanan kişiye belirli resimler gösterilerek kendisinden bu resimlerle ilgili hikaye anlatmaları beklenir. TAT, kişilik dinamiklerini, kişilerin sosyal ve kişilerarası ilişkilerle ilgili zihin durumlarını anlamaya ve araştırmaya yönelik bir tekniktir.

Farklı yaş gruplarına uygulanmak üzere iki farklı formu olan projektif bir testtir. 8-16 yaş aralığı için A Formu kullanırken, 16 yaş üzerindeki kişiler için B Formu kullanır. Test uygulaması sırasında kişiden eksik cümleyi tamamlaması istenir. Tamamlayış şekli, kişini duyguları, arzuları, beklentileri, sıkıntıları ve düşünceleri hakkında

× WhatsApp İletişim