Kariyer Planlama

Kariyer Planlama

“Sevdiğin işi yaparsan, bir gün bile çalışmazsın”

Konfüçyüs

“Büyüyünce ne olacaksın” sorusu çocuklara henüz ilkokul çağındayken bile sorulan bir sorudur. Ne var ki hiçbir zaman ne anne-babaların ne de çocukların kafası bugünkü kadar karışık olmamıştı. Değişen dünya şartları, git gide artan ve zaman zaman acımasız boyutlara ulaşan rekabet ve fütüristlerin gelecekte kariyerlerin neler olacağı ile ilgili tahminleri zihinleri yorarken, endişelenmeye de yol açar hale geldi. Bu şartlar altında da bazı veliler “bu rekabet ortamını istemiyorum, mutlu olsun yeter”ci bir tavır sergilerken bazı veliler ise çocukları bir sınavdan dahi, değil düşük not almak, ortalama bir puan bile alsalar panik havası yaşamakta.

Peki bu iki durumun arasında bir yer mümkün mü?

İşte bu noktada kariyer planlama devreye giriyor. Hayatımızın büyük bir bölümü çalışarak geçtiği için bu konuya erken dönemlerde yatırım yapmak önemlidir. Çok küçük bir şanslı azınlık ergenlik çağlarında ne yapmak istediklerini bilirler. Geriye kalanlar için ise hayattan istediklerimizi belirleyip ona yönelik bir eylem planı çizmek gerekir. Zaman zaman öğrenciler bunu kendileri yapmakta zorlanırlar çünkü ailenin istekleri ve sosyal çevre ne istediklerine karar vermeyi zorlaştırabilir.

Kariyer değerlendirmesi yaparken öğrenci hem sosyal, hem de zihinsel yönleriyle bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Kişinin nelere becerisi olduğunu keşfetmek kadar, gelecekten beklentilerini de belirleyip, ikisine birden hizmet edecek meslekler seçilmelidir. Bunun yanısıra, kariyer değerlendirmesini bir klinisyen yapması halinde, öğrencinin başarısına olumsuz etki eden sınav kaygıları, dikkat dağınıklığı, aile ile ilgili meseleler gibi konular da tespit edilip, bunların çözülmesi yönünde de çalışılabilir.

Bunları biliyor muydunuz?

  • Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrencilerin %20’si sınav kaygısı yaşarken, Türkiye’de bu %65-70 civarındadır.
  • Oxford Üniversitesi’ne göre günümüzdeki mesleklerin %47’si gelecek 25 yıl içinde yok olacaktır.
  • Geleceğin çalışanlarında en fazla aranan özellik, sözel ve yazılı iletişimde başarılı olmaları, problem çözmeleri ve adaptasyon kabiliyetlerinin yüksek olmasıdır.


× WhatsApp İletişim