Nil Ertürk

Uzman Psikolog

 

2008 yılında İzmir Amerikan Koleji’nden, 2012 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında İskoçya’da The University of Edinburgh’da Çocuk ve Ergen Psikolojisi yüksek lisans eğitimini yüksek başarı ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında A.B.D.’de University of California, Berkeley’de ve Hollanda’da Tilburg University’de bulunmuş ve psikoloji alanında dersler almıştır.

 

2011-2013 yıllarında PSI Danışmanlık’ta asistan psikolog olarak çalışıp, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla ev ortamında özel eğitim terapisi uygulamıştır.

2012 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri kliniğinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Hastane stajı sırasında yaptığı bir araştırmayı Ergen Günleri Kongresi’nde alandaki profesyonellere sunup, araştırma ödülü almıştır. Araştırmanın makalesi 2015 yılında Yeni Sempozyum dergisinde yayınlanmıştır.

2013-2014 yıllarında yüksek lisansı ile eş zamanlı tamamladığı Carl Rogers’ın hümanistik yönelimli psikolojik danışmanlık eğitimi sonrasında Children 1st – ParentLine Scotland kuruluşunda ailelere telefon üzerinden çocuk-odaklı psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir.

2015 yılında Türkiye’ye geri dönmesinin ardından 10 ay süreyle farklı bir danışmanlık merkezinde terapi çalışmalarını sürdürmüştür.

Soma faciası sonrası bölgede yaşayan öğretmenlerle Genç Hayat Vakfı aracılığı ile psikoeğitim, psikodrama ve sanat terapisi tekniklerini içeren Travma Sonrası Psikososyal Destek gruplarını yürütmüştür.

Şişli Belediyesi’nin Risk Altındaki Çocukları Okula Kazandırma Projesi’nde Kuştepe’de yaşayan ve 50 ila 100 gün okul devamsızlığı olan 7-16 yaş arası çocuk ve gençlerle çalışmalarda yer almıştır.

Şişli Belediyesi’nde kurguladığı proje kapsamında düşük sosyo-ekonomik düzeydeki ailelere çocuk-odaklı psikolojik danışmanlık ve oyun terapisi hizmeti vermiştir. 

2015-2017 yılları arasında Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev almıştır.

2016 yılında Londra’daki Anna Freud Centre’dan Story Stem Assessment Profile değerlendirmesinin eğitimini, yine aynı yıl Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi eğitimini tamamlamıştır.

2017 yılında Londra Tavistock Bebek Gözlem Kliniği’ne bağlı olarak Jeanne Magagna ve Graham Music tarafından yürütülen Tavistock Modeli Bebek Gözlemi eğitimini tamamlamıştır.

2018 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi 1. Düzey eğitimini ve ardından Çocuk ve Ergenlerle EMDR Terapisi eğitimini tamamlamış ve EMDR terapisi uygulayıcısı olmuştur.

2021 yılında Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimini tamamlamıştır.

2015 yılında PSI ekibine katılan Nil Ertürk, çocuk ve ergenlerin duygusal ve ilişkisel alanlardaki güçlükleri ile psikodinamik bakış açısı üzerinden çalışmakta ve Deneyimsel Oyun Terapisi (Experiential Play Therapy) ve EMDR’dan yararlanmaktadır.

Anne-baba ve bebeklerle psikanalitik ebeveyn-bebek terapisi yapmaktadır.

Terapi ve danışmanlıklarını Türkçe ve İngilizce dillerinde verebilmektedir.

× WhatsApp İletişim