Yetişinler İçin Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Adult Attachment Interview (Yetişkin Bağlanma Görüşmesi)

AdultAttachmentInterview (AAI), kişinin yaşamında kendisi için önemli olan kişilerle geçmişteki ve şimdiki ilişkilerinin niteliğini belirlemek için kullanılır. Görüşme, yarı yapılandırılmış 20 sorudan oluşmaktadır. Bu sorular, temel olarak kişinin erken dönemdeki yaşantılarını, bir çocukken anne ve babasının ona nasıl davranmış olduğuna dair anı ve algılarına yöneliktir.

Araştırmalar, kişilerin erken dönemde kendilerine birincil bakım verenlerle kurdukları ilişkiyi nasıl anlamlandırdığının, sonraki ilişkilerindeki tutumlarını belirlemede birincil düzeyde etkili olduğunu göstermektedir. AAI, bunu belirlemede kullanılan dünya çapında en güvenilir ve en yaygın ölçüm aracıdır. Araştırmalarla defalarca kanıtlanan güvenilirliliği, onun bağlanma ile ilgili bilimsel yayınlarda en yaygın ölçüm aracı olarak referans verilmesini sağlamıştır. Bunun yanında AAI, klinik ortamda bir ilk görüşme ve değerlendirme tekniği olarak kullanılmakta ve terapi hedefinin belirlenmesinde bizlere yardımcı olmaktadır.

Tematik Algı Testi

Tematik Algı Testi (T.A.T) standardize edilmiş bir testtir. Test uygulanan kişiye belirli resimler gösterilerek kendisinden bu resimlerle ilgili hikaye anlatmaları beklenir. T.A.T., kişilik dinamiklerini, kişilerin sosyal ve kişilerarası ilişkilerle ilgili zihin durumlarını anlamaya ve araştırmaya yönelik bir tekniktir.

Bağlantılar

Nesil Aile Danışma Merkezi


Çalışma Saatlerimiz

  • Hafta İçi: 9:00 - 18:00
  • Cmt: 9:00 - 18:00
  • 0212 225 0444
  • 0533 472 6120

Adresimiz

Süleyman Seba Cd. No:62 Spor Ap. Kat:1 Daire:2
Vişnezade / Beşiktaş/ İstanbul
  • 0212 225 0444
  • 0533 472 6120


0
Paylaşım