Yetişkin Psikoterapi & Psikolojik Danışmanlık

Psikoterapi & Psikolojik Danışmanlık

Psikanalitik Psikoterapi

Psikanalitik psikoterapi, kişinin görünüşte anlam verilmesi güç olan bazı duygulanımlarının, tepki ve davranışlarının altında yatan nedenleri fark etmesini, yani kendisiyle daha farklı bir düzeyde tanışık olmasını sağlar. Böyle bir çalışma uzun dönemli ve yoğun bir terapi sürecini gerektirir. Gayret ve sabır gerektiren bu süreç, daha kaliteli ve farkındalıkların yüksek olduğu bir yaşama yolculuktur.

Karşılaşılan aksaklıklar, engellenmeler hatta bazen fiziksel semptomlar şeklindeki şikâyetler, geçmişe dayanan, yolunda gitmemiş yaşantıların gölgesini taşıyor olabilir. Bunların günlük yaşama yansımalarının farkına varılması, kişinin geçmişe dair algılarını yeniden gözden geçirmesi ve onlara başka açılardan bakabilir hale gelmesi beklenir.

Çözüm Odaklı Terapi

Bu yöntemde kişinin zaten var olan problem çözme yeteneklerine odaklanılır. Seanslarda problemlerin kişi üzerindeki etkisi yerine kişinin güçlü yönleri ve hayatındaki problemlere karşı başarıları ön plandadır. Geçmişe değil, günümüze ve geleceğe odaklı olan çözüm odaklı terapinin süresi genellikle diğer terapi sürelerinden daha kısadır.

Kısa Süreli Dinamik Terapi

Kısa süreli dinamik terapi, kişinin iç dünyasının daha derinlikli olarak farkına varmasını ve yaşamda kendisi için zorluk oluşturan dinamiklerin altta yatan nedenlerini keşfetmesini ve bunları daha başka bir biçimde algılayabilmesini sağlar. Uzun dönemli bir terapi sürecine hazır olmayan, ancak sorunların yalnızca semptomik düzeyde değil de daha derinlikli olarak anlaşılmasını hedefleyen kişiler için uygun olabilir. Buradaki “kısa dönem” sözü göreceli bir kısalıktır. Psikolojik süreçler yavaş değişebildiği için çalışmaya bir zaman tanınması gerekir. Seansların devamı Kişinin durumu ve ihtiyaçlarına göre belirlenmekle birlikte, ortalama 20 seanslık bir süreyi kapsar.

Destekleyici Terapi

Kişinin günlük işlevlerini sürdürmesini sekteye vuracak kadar başa çıkılması zor yaşam olayları yaşadığı ya da bunların etkilerini taşıdığı dönemleri atlatmasına,, kendi kaynaklarının farkına varmasına ve bunları yaratıcı bir biçimde kullanmasına, içinden çıkamadığı düşünceleri daha anlamlı ve işlevsel bir biçime dönüştürmesine yardımcı olmak için kısa sureli destekleyici terapiler uygulanır.

Mesleki Gelişim Danışmanlığı

Kendi işinde ya da kurumsal bir ortamda çalışan kişiler, her işin ve iş ortamının kendine özgü doğası gereği farklı sorunlarla karşı karşıya gelebilir. Burada merkezi sorun, işin işleyişi ile ilgili olabileceği gibi, iş arkadaşlarıyla ilişkiler, kendisinin iş yerindeki konumu ve rolü etrafında konumlanabilir. Ayrıca kişiler kendi yaşam döngüleri ya da çevresel gelişimler nedeniyle mesleklerini geliştirmek, farklı bir alana taşımak ve kendilerine yeni bir yön çizmek isteyebilir. Mesleki gelişim danışmanlığında tüm bu soru ve sorunlar, kişinin kişisel özellikleri, ilgi alanları ve becerileri dikkate alınarak gelecekle ilgili beklentiler gerçekçi bir zemine oturularak yeniden ele alınır.

Mentalizasyon Temelli Terapi

Mentalizasyon yetisi, kısaca kişinin kendisindeki ve başkalarındaki duygu, düşünce ve motivasyonların farkında olması anlamına gelir. Kişi davranışların ve söylemlerin gözle görünen niteliklerinin ya da kelime anlamlarının dışında hangi duygu, istek, beklenti ya da kaygılarla oluşmuş olabileceğine yönelik düşünme becerilerine sahipse, hem kendisi hem de başkalarıyla daha sahici ve farkındalıklı ilişkiler kurabilir. Mentalizasyon temelli terapide kişinin hem kendi hem de başkalarının duyguları, düşünce ve güdülenmeleriyle ilgili anlayış ve yorumlarında daha ileri bir düzeye geçmesi hedeflenir. Bu hedefin asıl doğrultusu kişinin çevresindeki önemli ötekilerle daha paylaşımlı, karşılıklı anlayışın ve toleransın yüksek olduğu ilişkiler kurmasıdır.

Bağlantılar

Nesil Aile Danışma Merkezi


Çalışma Saatlerimiz

  • Hafta İçi: 9:00 - 18:00
  • Cmt: 9:00 - 18:00
  • 0212 225 0444
  • 0533 472 6120

Adresimiz

Süleyman Seba Cd. No:62 Spor Ap. Kat:1 Daire:2
Vişnezade / Beşiktaş/ İstanbul
  • 0212 225 0444
  • 0533 472 6120


0
Paylaşım