Yaşam Evreleri ve Ailede Yaşanan Zorluklar

Yaşam Evreleri ve Ailede Yaşanan Zorluklar

Bireyler gibi ailelerin de içinden geçtiği bir yaşam evresi vardır. Ailelerdeki ilişkiler, kurallar, sınırlar ve roller her evrede değişir ve dönüşür. Böylece her evrede farklı sorunlar aile dinamiklerini etkiler. İlk olarak, ergenlikten çıkıp yetişkinliğe adım atmış bir birey ailesinden ayrılarak kendi duygusal ve maddi sorumluluğunu üstlenir. İş yerinde ve duygusal ilişkilerinde ayrı bir birey olarak kendi benliğini ve değerlerini oluşturmaya başlar. Bu dönemde evden ayrılan kişi ilk önceleri oldukça idealist ve kendine odaklı yaşasa da zamanla daha gerçekçi bir tarz benimser.

Anne babasını daha iyi anlamaya, onlardan ayrı ama yine de bağlı olma isteğiyle barışmaya başlar. Anne baba ise bu dönemde karmaşık duygular yaşar. Bir yandan evden ayrılan çocuklarını merak ederken, bir yandan da ayakları üzerinde durabildiği için rahatlama hissederler. İkinci evre iki yetişkinin evlenerek yeni bir aile kurmalarıdır.

Yeni bir sisteme adapte olmaya çalışmak hem evlenen kişiler hem de geniş aile için hem heyecan verici hem de stresli bir dönemdir. Yalnızca aile sistemlerinin değil arkadaş sistemlerinin de yeni üyeyi kabul etmek için esneklik göstermesi beklenir. Bundan sonra sistemin kabul etmesi gereken yeni üye bebektir. Bu evrede çift sistemi bebeğe yer açabilmek için sınırlarını esnetebilmelidir. Gerek bebek bakımı, gerekse ev işleri ve finansal görevlerle ilgili yeni bir rol dağılımı yapmaları gerekebilir. Bu dönemde anne babaların artık büyükanne ve büyükbaba olmuş kendi ebeveynleri ile de ilişkilerini yeniden düzenlemeleri gerekebilir. Böylece, yakınlık-uzaklık kuralları yeniden belirlenir. Çiftlerin hem kendi ebeveynlerine yer açmaları hem de çekirdek aile sınırlarını koruyabilmeleri bazen kurması zor bir denge olabilir.

Bundan sonraki önemli evre ergenlik çağında çocuğu olan aile olmaktır. Bu dönemde hem bağımsızlık ihtiyaçları artan çocuğa alan açabilme esnekliğine sahip olabilmek hem de çocuğa geri döndüğünde bulabileceği güvenli bir ilişki alanı sağlayabilmek gerekir. Sınırları aşırı esnek ya da aşırı katı olan anne-babalar bu dönemde çocuklarıyla daha fazla sorun yaşamaktadırlar. Bu dönemde anne-babalar da kendi orta yaş sorunlarıyla yüzleşmekte, artık yaşı ilerleyen anne babalarının sağlık sorunlarıyla başa çıkmaya çalışmaktadırlar.

Bundan sonraki evre, çocukların evden ayrılıp anne-babanın baş başa kaldığı dönemdir. Çiftler, bu dönemde, ilişkilerini yeniden gözden geçirmek, artık yetişkin olan çocuklarıyla yeni bir ilişki kurabilmek ve çoğu zaman da anne-baba kayıplarıyla başa çıkabilmek zorunda kalırlar. Aile yaşam döngüsü son olarak da ileri yaştaki aileleri kapsar. Bu dönemde çift fiziksel sıkıntılarına rağmen işlevselliklerini sürdürmeye, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya, büyükanne-baba rollerini yerini getirmeye çalışırlar. Ailenin yaşlı üyelerin bilgeliğinden ve deneyiminden yararlanabilmek için onlara yer açabilmesi, onların önüne geçmeden destek olmaya çalışmaları gerekmektedir. Bu dönemde ortaya çıkan sıkıntılar, arkadaş, kardeş ya da eş kaybı, kendini ölüme hazırlamak ve miras konuları ile ilgili olabilir.× WhatsApp İletişim