Ergen Psikoterapi ve Danışmanlık

Psikoterapi ve Danışmanlık

Ergenle Aile Terapisi

Aile terapisi bireyi tek başına ele almak yerine ailenin tümüne bir bütün olarak yaklaşır. Ergenlik dönemindeki bireyin sorunu, içinde bulunduğu aile sisteminden yola çıkılarak değerlendirilir ve aileye sağlıklı bir yapı ve işlevsellik kazandırılması amaçlanır. Aile terapisinde seanslar tek bir bireyle yapılabileceği gibi, anne-çocuk, baba-çocuk, kardeşler çiftleriyle ya da ailenin tüm üyeleriyle birlikte yürütülebilir. Bazı durumlarda çekirdek aile üyeleri ile birlikte aileye etki eden geniş aile üyeleri de (Örneğib: anneanne, babaanne, dede, teyze) seanslara davet edilir.

Psikodinamik Yönelimli Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi temel olarak kimliğin kazanıldığı, yani gencin kendisi ve çevresindeki insanlara karşı bütüncül bir algı oluşturduğu bir dönemdir. Bu dönemde yaşanan türlü içsel ve kişilerarası çatışmalar, içlerinde önceki dönemlerin izlerini taşıyan, gencin kendi kendisine cevaplamakta zorlandığı soruları barındırır. Psikodinamik yönelimli ergen terapisinde genç, bu soruların cevaplarını terapi sürecinde arar. Kendi davranışlarının arkasında yatan bilinçdışı süreçleri de anlaması, kendisini ve başkalarını negatif ve pozitif yanlarıyla bütüncül olarak değerlendirmesi süreç içinde gelişir. Ergenlikte yaşadığı karmaşık ruh halinin aslında bir büyüme ve kendini gerçekleştirme imkânı olduğunun farkına varır.

Mentalizasyon Temelli Terapi

Ergenlik döneminde kişinin aklının büyük bir bölümü akran ilişkileriyle ve aile bireyleriyle yaşanan –çoğunlukla çatışma içeren- etkileşimlerle doludur. Genç için bazen kendi duygularının farkına varmak ve bunları iletmek zordur. Kendi hislerini ve duygulanımlarını anlamakta ve anlatmakta zorlanan biri için başkalarınınkileri anlamak ve yorumlamak neredeyse imkansızdır. İlişki sorunlarının temel nedeni de işte bu zorluklar ve imkansızlıklardan kaynaklanır. Mentalizasyon temelli terapide, ergenlerin hem kendilerinin hem de başkalarının davranışlarının ve tepkilerinin nedenlerini ve etkenlerini anlamalarına yardımcı olunur. Genç kişi mentalizasyon becerisi kazandığı ölçüde hem kendisiyle hem de başkalarıyla daha gerçekçi, içten ve samimi ilişkiler kurabilir.

Akademik ve Mesleki Danışmanlık

Ergenlik çağındaki en önemli meselelerden ikisi, akademik yönelim ve meslek seçimidir. Bunlar, hem aile hem de genç için verilmesi gereken önemli ve geri dönüşü zor kararlardır. Gencin ilgi alanları, becerileri ve yatkın olduğu alanlar nispeten daha belirgin olduğunda sorun yalnızca eldeki verilerle dışsal şartların gerçekçi bir biçimde nasıl bağdaştırılacağına yöneliktir. Bazen ilgi alanları, beceriler ve yatkınlıklar, çeşitli ya da belirlenmesi zor olabilir. Gencin ve ailenin beklentileri ve gelecekle ilgili planları birbiriyle çelişebilir. Bu durum, akademik ve mesleki yönelimle ilgili seçimlerin somut bir biçimde yapılmasını gerektiren dönemlerde başlı başına bir sorun ve/veya aile içi bir açmaz yaratabilir. Bu sorun ve sorularla ilgili yardım ve danışmanlık almaya gelindiğinde, hem ailenin hem de gencin öncelikleri gözden geçirilir. Bir seri klinik görüşme ve de çeşitli ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak yapılan değerlendirme doğrultusunda gencin kendine has yapısı ve şartları içinde gerçekçi kararlara varmasına ve kendi beklentileri ile ailesininkileri bağdaştırmasına yardım edilir.

Bağlantılar

Nesil Aile Danışma Merkezi


Çalışma Saatlerimiz

  • Hafta İçi: 9:00 - 18:00
  • Cmt: 9:00 - 18:00
  • 0212 225 0444
  • 0533 472 6120

Adresimiz

Süleyman Seba Cd. No:62 Spor Ap. Kat:1 Daire:2
Vişnezade / Beşiktaş/ İstanbul
  • 0212 225 0444
  • 0533 472 6120


0
Paylaşım

Duyuru

Psi Danışmanlık Merkezi uzmanları olarak Covid-19 salgını ve bu kapsamda alınan önlemler nedeniyle, ofislerimizde yaptığımız seanslara bir süredir ara vermiş bulunuyoruz.

Çocuk, ergen, yetişkin ve ailelerle olan seanslarımıza ve çalışmalarımıza online yöntemlerle devam etmekteyiz.

Ek olarak, sağlık çalışanı olan ebeveynlere, belirli bir kontenjan dahilinde, gönüllü danışmanlık vermeye hazırız.

Detaylı bilgi için:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.