Ergenlerde Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Yetişkin Bağlanma Görüşmesi (Adult Attachment Interview)

Adult Attachment Interview (AAI), kişinin yaşamında kendisi için önemli olan kişilerle geçmişteki ve şimdiki ilişkilerinin niteliğini anlamak için kullanılır. Görüşme, yarı yapılandırılmış 20 sorudan oluşmaktadır. Bu sorular, temel olarak kişinin erken dönemdeki yaşantılarını, bir çocukken anne ve babasının ona nasıl davranmış olduğuna dair anı ve algılarına yöneliktir.

Araştırmalar, kişilerin erken dönemde kendilerine birincil bakım verenlerle kurdukları ilişkiyi nasıl anlamlandırdığının, sonraki ilişkilerindeki tutumlarını belirlemede birincil düzeyde etkili olduğunu göstermektedir. AAI, bunu belirlemede kullanılan dünya çapında en güvenilir ve en yaygın ölçüm aracıdır. Araştırmalarla defalarca kanıtlanan güvenilirliliği, onun bağlanma ile ilgili bilimsel yayınlarda en yaygın ölçüm aracı olarak referans verilmesini sağlamıştır. Bunun yanında AAI, klinik ortamda bir ilk görüşme ve değerlendirme tekniği olarak kullanılmakta ve terapi hedefinin belirlenmesinde bizlere yardımcı olmaktadır.

Tematik Algı Testi

Tematik Algı Testi (T.A.T) standardize edilmiş bir testtir. Test uygulanan kişiye belirli resimler gösterilerek kendisinden bu resimlerle ilgili hikaye anlatmaları beklenir. T.A.T., kişilik dinamiklerini, kişilerin sosyal ve kişilerarası ilişkilerle ilgili zihin durumlarını anlamaya ve araştırmaya yönelik bir tekniktir.

TONI

TONI testi, sözel olmayan zihinsel becerilerin ölçüldüğü ve değerlendirildiği bir testtir. Dünyada yaygın olarak kullanılan TONI testi kolay ve çabuk uygulanışıyla pratik bir ölçüm aracıdır ve bilinen diğer zeka testleriyle çok yüksek oranda korelasyon göstermektedir.

WAIS-3

WAIS-3, hem sözel hem de performans zeka bölümlerinin değerlendirildiği, oldukça kapsamlı bir testtir. Değerlendirme sırasında kişinin temel kelime dağarcığı, genel bilgi düzeyi, görsel-mekansaldüzenleme becerileri, görsel ve işitsel dikkati, kısa ve uzun süreli hafızası, hızlı karar verme ve uygulama yetisi ve toplumsal normlarla ilgili tutumlarına bakılır. Bu test kişinin zihinsel yapısı hakkında kapsamlı bilgi vermekle birlikte, cevapların içeriği bir tür projektif test gibi de değerlendirilebilmekte, yani kişinin iç dünyasına yönelik ipuçları sunmaktadır.

Bağlantılar

Nesil Aile Danışma Merkezi


Çalışma Saatlerimiz

  • Hafta İçi: 9:00 - 18:00
  • Cmt: 9:00 - 18:00
  • 0212 225 0444
  • 0533 472 6120

Adresimiz

Süleyman Seba Cd. No:62 Spor Ap. Kat:1 Daire:2
Vişnezade / Beşiktaş/ İstanbul
  • 0212 225 0444
  • 0533 472 6120


0
Paylaşım