İnteraktif Metronom

İnteraktif Metronom

PSİ Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi tarafından, Mayıs 2010 tarihinde İnteraktif Metronom Terapi ülkemize getirilmiştir. İM sertifikasyonuna sahip olan eğitimcilerimiz aşağıdaki alanlarda çocuk, ergen ve yetişkinleri desteklemektedirler:
 • Akademik becerilerini geliştirmek isteyen tüm sağlıklı çocuk ve ergenler
 • Motor becerilerini geliştirmek isteyen sporcular, çocuklar, ergenler, yetişkinler
 • Dikkat Bozukluğu ve Hiperaktivite Bozukluğu olan tüm çocuk, ergen ve yetişkinler
 • Otizm spektrumunda olan tüm çocuk, ergen ve yetişkinler
 • Duyusal bütünleme bozukluğu olan çocuk, ergen ve yetişkinler
 • Dil bozukluğu olan çocuk, ergen ve yetişkinler

İnteraktif Metronom Terapi Nedir?

İnteraktif Metronom Terapi, motor beceriler, dikkat, konsantrasyon, planlama, organize olma ve dil gelişimi gibi nörolojik süreçleri desteklemeyi amaçlayan bir değerlendirme ve terapi programıdır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Otizm Spektrumu, Duyu Bütünleme Bozukluğu, Gelişimsel Bozukluklar ve Gelişimsel Dil Bozuklukları gibi nörolojik kökenli bozukluklarda ortak olarak görülen dikkat, konsantrasyon, oto-kontrol, motor planlama problemlerini tedavi etmeyi amaçlar. İM Terapi süresince çalışılan zamanlama ve ritm tutma becerileri, sözü edilen süreçlerle ortak nörolojik temellere dayanmaktadır. İM yukarıda sözü edilen akademik bozuklukların tedavisinde kullanılan multidisipliner terapi ve eğitim yöntemlerine destekleyici bir program olarak geliştirilmiştir.

İnteraktif Metronom’un Tarihi

İnteraktif Metronom, 1990’ların başında Jim Cassily tarafından profesyonel müzisyenlerin ritm ve zamanlama becerilerini geliştirmek amacıyla Amerika’da geliştirilmiştir. Orijinal metronom aleti çok uzun yıllardır müzisyenler tarafından kullanılsa da, müzisyenlere metronom vuruşlarıyla tek taraflı bir yönlendirme aracı olarak yardımcı olmaktaydı. Cassily ise müzisyenlere kendi performanslarını değerlendirebilecekleri; yani metronom vuruşlarına ne kadar yakınlaşıp uzaklaştıklarıyla ilgili geri bildirim verebilecek ve böylece performanslarını geliştirecek bir metronom sistemi geliştirdi. Bu değerlendirme ve terapi tekniğini ise interaktif özelliğinden dolayı “İnteraktif Metronom” olarak isimlendirdi.

1994 yürütülen ilk klinik çalışmanın ardından rehabilitasyon uzmanları ile diğer disiplinlerden gelen uzmanlar İM’i gelişimsel ve nörolojik bozukluklara sahip çeşitli yaşlardaki hastalara uygulamaya başladılar. İlk yıllarda çoğunlukla motor becerilerin desteklenmesi amacıyla kullanılan İM, daha sonraki yıllarda ise bilişsel, iletişimsel, akademik ve sosyal-davranışsal işlevlerin gelişimi üzerine çalışan psikologların, dil ve konuşma terapistlerinin, iş ve uğraş terapistlerinin de ilgisini çekmiş ve farklı disiplinlerdeki uzmanlar tarafından da kullanılmaya başlanmıştır.

Ritm ve zamanlama becerileri neden önemlidir?

İM, ilk olarak müzisyenler için geliştirilmiş olsa da elbette ritm ve zamanlama becerileri yalnızca müzisyenler için önemli değildir. Araştırmalar, iyi gelişmiş ritm tutma ve zamanlama becerileri ile motor planlama ve sıralama becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Motor planlama ve sıralama becerileri beynimizin temel nörolojik işlevlerinden olarak kabul edilir. Aslında günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız yürüme, bardaktan su içme gibi en basit aktivitelerden, düşüncelerimizi organize edip yazıya dökme, araba sürerken telefonla konuşma, nota takip ederken bir müzik aleti çalma veya bir konuşmacıyı dinlerken not alma gibi daha karmaşık aktivitelerimizin temelinde motor planlama ve sıralama becerileri vardır.

Okul Dönemi

İM, ilk olarak müzisyenler için geliştirilmiş olsa da elbette ritm ve zamanlama becerileri yalnızca müzisyenler için önemli değildir. Araştırmalar, iyi gelişmiş ritm tutma ve zamanlama becerileri ile motor planlama ve sıralama becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Motor planlama ve sıralama becerileri beynimizin temel nörolojik işlevlerinden olarak kabul edilir. Aslında günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız yürüme, bardaktan su içme gibi en basit aktivitelerden, düşüncelerimizi organize edip yazıya dökme, araba sürerken telefonla konuşma, nota takip ederken bir müzik aleti çalma veya bir konuşmacıyı dinlerken not alma gibi daha karmaşık aktivitelerimizin temelinde motor planlama ve sıralama becerileri vardır.

İnteraktif Metronom Nasıl Çalışır?

İM yapılandırılmış ve hedef odaklı bir çalışmadır. Çalışma sırasında danışan bilgisayardan kulaklık aracılığıyla ritmik olarak bir ses dizisi duyar. Danışan, bu ses dizisini elleri ve ayakları ile takip eder. Amaç, ritmik olarak gelen bu ses dizisinin temposuna en yüksek düzeyde eşlik edebilmektir. Danışanın performansı, değerlendirme aşamasından eğitim sürecinin sonuna kadar milisaniyelerle ölçülür. Süreç içinde danışanın performansına göre temponun sıklığı, ses dizisinin süresi ve ses düzeyi, tempoya uyumu destekleyecek görsel ve işitsel yardımcı ipuçları farklılık gösterir. Sürecin sonunda danışanın daha sık tempoda, daha uzun süre ve daha alçak sesle, daha az yardımcı ipucuyla tempoya uyumunu anlamlı derecede arttırması beklenir.

İnteraktif Metronom’un Çalışma Alanları;

 • Dikkat ve Konsantrasyon
 • İşitsel Algılama & İşleme
 • Bilişsel Hız
 • Yürütücü İşlevler
 • Dil Gelişimi
 • Bellek & Çalışan Bellek
 • Motor Kontrol & Koordinasyon
 • Fonolojik Farkındalık
 • Okuma (akıcılık) & Matematik Becerileri
 • Öz-Denetim & Dürtüsellik

“Destekleyici Terapi” olarak İnteraktif Metronom

İM, geleneksel özel eğitim ve rehabilitasyon yaklaşımlarının yerini almak için değil, bu yaklaşımları desteklemek amacıyla geliştirilen bir değerlendirme ve tedavi aracıdır. İM süregelen özel eğitim ve rehabilitasyon teknikleri ile birlikte kullanıldığında daha etkin sonuçların alınmasına yardımcı olur.

Araştırmalarda İnteraktif Metronom

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; İM eğitiminde danışanların performanslarında görülen ilerleme, onların motor beceriler, dikkat, konsantrasyon, planlama, organize olma ve dil gelişimi gibi nörolojik süreçlerini olumlu etkilemektedir. Mart 2001’de American Journal of Occupational Therapy’de yayınlanan bir makalede 9-12 yaşları arasında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip çocukların İM programı sonunda dikkat, koordinasyon, öfke kontrolü, okuma ve dil becerilerinin anlamlı derecede ilerlediğini göstermiştir.

1996’da Amerikan Eğitim Derneği’nin Şikago’daki toplantısında sunulan “Improving Students’ Motor Integration by Use of an IM” adlı sunumda İM eğitimine katılmış olan özel eğitim öğrencilerinin İM eğitimi almamış diğer öğrencilere göre motor kontrol ve koordinasyonlarında anlamlı derecede ilerleme görüldüğü belirtilmiştir.

Amerika’da prestijli, kar amacı gütmeyen bir eğitimsel araştırma enstitüsü olan High Scope Derneği’nin yayınladığı araştırma sonuçlarına göre İM eğitiminden geçmiş olan 585 sağlıklı okul çağı çocuğundan okuma, matematik, dil, fen, sosyal bilimler alanlarında yüksek akademik performans sergileyenlerin İM performanslarının da paralel olarak yüksek olduğu; akademik başarıları düşük olanların ise İM performanslarının düşük olduğu bulunmuştur. Yukarıda belirtildiği gibi bu çalışmanın sonuçları ritm tutma ve zamanlama becerilerinin akademik becerilerle ortak nörolojik temellere dayandığını göstermektedir

Nesil Aile Danışma Merkezi


Çalışma Saatlerimiz

 • Hafta İçi: 9:00 - 18:00
 • Cmt: 9:00 - 18:00
 • 0212 225 0444
 • 0533 472 6120

Adresimiz

Süleyman Seba Cd. No:62 Spor Ap. Kat:1 Daire:2
Vişnezade / Beşiktaş/ İstanbul • 0212 225 0444
 • 0533 472 6120
0
Paylaşım
Whtasapp eBülten Aboneliği

Güncel psikoloji haberleri ve makalelerini ücretsiz takip etmek için telefon numaranızı yazın.