Gelişimsel ve Zihinsel Değerlendirme

Gelişimsel ve Zihinsel Değerlendirme

Aşağıdaki dört ana grupta topladığımız gelişimsel ve zihinsel değerlendirme testlerini uygulamaktayız.

Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi

Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi
Denver II Gelişimsel Tarama Testi
1-72 aylar arasında uygulanmakta olan bu test çocukları Kişisel –Sosyal, İnce Motor, Dil ve Kaba motor alanlarında incelemektedir.
Ankara Gelişim Tarama Envanteri
2-72 aylar arasındaki çocukların Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor,Sosyal Beceri Özbakım alanlarında gelişimlerini değerlendirmektedir.
Bayley Gelişim Ölçeği (Bayley Scales of Infant Development)
Bu ölçek, 0-42 aylar arasındaki çocukların gelişimlerini dil, bilişsel, ince motor ve kaba motor alanlarında kapsamlı bir şekilde incelemekte, beklenene göre hangi gelişim aşamasında olduğu hakkında detaylı bilgi vermektedir.
Portage Gelişim Ölçeği
Bu ölçek 0-6 yaş arasındaki çocukların bebek uyarımı, sosyal gelişim, dil gelişimi, öz bakım, bilişsel gelişim ve fiziksel gelişim düzeylerini belirlemeye yöneliktir. Anne, baba, ya da bakım veren sorulan sorular aracılığıyla uygulanır.

Okul Öncesi Dönemi

Okul Öncesi Dönemi
Stanford Binet Zeka Testi
Standford Binet Intelligence Scales for Early Childhood
Bu test 2-7;5 yaşlar arası çocukların sözel ve performans alanlarındaki gelişimlerini incelemekte, sözel ifade, dilde akıcılık, işitsel hafıza, muhakeme, görsel hafıza, görsel motor becerileri ve zeka düzeyleri ile ilgili bilgi vermektedir.
PEER Eğitime Hazırlığın Pediatrik Değerlendirmesi
PEER Pediatric Examination of Educational Readiness
Bu ölçek 4-6 yaş arası okul öncesi çocuklara uygulanmakta ve okula hazır oluşla ilgili önemli ipuçları vermektedir.
WISC
Bu ölçek, 5-15 yaşları arasındaki çocuk ve ergenlerin genel zihinsel düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir. Sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşur. Genel bilgi, işitsel/görsel dikkat ve hafıza, ince motor, soyut düşünebilme becerisi, neden sonuç ilişkisi kurma, analitik düşünce gibi alanlarda çocukların gelişimsel düzeyleri hakkında detaylı bilgi sunar. Test sonucun da hem sözel hem performans hem de toplam zeka düzeyi belirlenir.
TONI-3
Bu ölçek 6-90 yaşları arasındaki çocuk, ergen ve yetişkinlerin genel zihinsel düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılan sözel olmayan bir zeka testidir.

Okula Hazırlık Dönemi

Okula Hazırlık Dönemi
Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği
Çocuk ve anneye uygulanan iki ayrı bölümden oluşan ölçek okula hazırlık düzeyini belirlemek amaçlı kullanılmaktadır. Okul öncesi beceriler; matematik becerileri (dikkat, hafıza, rakam tanıma, arttırma-eksiltme, sıralama), fen becerileri (tümevarım, tümden gelim, neden-sonuç ilişkisi, problem çözme), sesleri tanıma, çizgi ve labirent çalışmaları açısından değerlendirilir. Gelişim formu ise çocuğun gelişimini anneye sorulan sorular aracılığıyla zihinsel-dil, sosyal-duygusal, fiziksel ve öz-bakım alanlarında değerlendirme yapmaktadır.
Bender Gestalt Görsel Motor Testi
Çocuk, ergen ve yetişkinler için kullanılan (4-85 yaş) yaygın olarak kullanılan bir görsel motor değerlendirme aracıdır. Kopyalama ve hatırlama olarak iki aşamada uygulanır. İhtiyaca bağlı olarak uygulanan bir motor ve algı testi de mevcuttur. Görsel motor bütünleşme, ince motor gelişimi, görsel kısa süreli bellek ve algısal ayırt etme becerisini değerlendirir.
WPPSI Wechsler Okul Öncesi Dönem Çocukları için Zeka Testi
WISC-R’ın 4, 5-6 yaş arasındaki çocuklar için geliştirilmiş şeklidir. WPPSI’nin sözel ve performans olmak üzere iki ana alt ölçeği bulunmaktadır. Bu alt ölçekler, çocuğun genel bilgi, matematik becerisi, soyut düşünme, akıl yürütme, kelime bilgisi, kısa süreli işitsel dikkat, görsel dikkat ve sözel ifade gibi alanlarda çocuğun gelişimsel düzeyi hakkında detaylı bilgi sunar.

Okul Dönemi

Okul Dönemi
PEEX İlkokul Erken Döneminin Pediatrik Değerlendirmesi
PEEX Pediatric Early Elementary Examination
Bu ölçek ilkokulun başlarında olan 6-9 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. PEER testindeki alanların yaşa göre daha genişletilmiş olarak uygulandığı bu test, diğer destekleyici testlerle beraber uygulandığında okula ilişkin akademik problemlerin tanı ve eğitiminde önemli bir nörolojik bataryadır.
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R)
Bu ölçek 6-18 yaşları arasındaki çocuk ve ergenlerin genel zihinsel düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir. Sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşur. Genel bilgi, işitsel/görsel dikkat ve hafıza, ince motor, soyut düşünebilme becerisi, neden sonuç ilişkisi kurma, analitik düşünce gibi alanlarda çocukların gelişimsel düzeyleri hakkında detaylı bilgi sunar. Test sonucun da hem sözel hem performans hem de toplam zeka düzeyi belirlenir.
PEERAMIDE
Peex’in geliştirilmiş bir biçimi niteliğinde olan bu ölçek 9-15 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Peeramide 5 ayrı alanda çocuğun performansını ölçmektedir: kaba motor, ince motor, dikkar, dil gelişimi, grafomotor, hafıza ve görsel muhakeme.

Bağlantılar

Nesil Aile Danışma Merkezi


Çalışma Saatlerimiz

  • Hafta İçi: 9:00 - 18:00
  • Cmt: 9:00 - 18:00
  • 0212 225 0444
  • 0533 472 6120

Adresimiz

Süleyman Seba Cd. No:62 Spor Ap. Kat:1 Daire:2
Vişnezade / Beşiktaş/ İstanbul
  • 0212 225 0444
  • 0533 472 6120


0
Paylaşım