Etkin ve Hızlı Öğrenme Nasıl Gerçekleşir?

Yetişkinlerin geleneksel inanç ve alışkanlıkları çocuk yetiştirmede bazen işe yarayabilmekle birlikte bazen de işleri zorlaştırabilir. Çocukların öğrenme becerilerini geliştirmek ve etkin kılmak için yapılan pek çok uygulamanın zorlukları bir türlü ortadan kaldırmaması gibi.

Yapılan son araştırmalar etkin ve hızlı öğrenme için gereken en önemli faktörün çocuklara öğrenme esnasında müdahale edilmemesi olduğunu ortaya koymuştur. Yanı sıra, olumlu söylemler, takdir etme ve çabalarını ödüllendirme öğrenme hızını büyük ölçüde arttırmaktadır.

Bir başka etken ise öğrenme materyal ve içeriğinin çocukta ilgi yaratmasıdır. Eğitim ancak ilgi duyulduğunda gerçekleşir. Bu ilgiyi yaratmak ise çocuğun değil, yetişkinin sorumluluğu olmalıdır.

Feriha Dildar