Çocuklara sınır koyma konusunda bir çok farklı görüş var. Fakat bu görüşlerin ortak yanı, fiziksel şiddetin disipline etme konusunda artık kabul edilmediğidir. Vurmak, saygı duyulmasını sağlamaz ve çocuğun kendine olan güvenini zedeler. Fiziksel şiddet uygulanan çocuklarda, öfke birikir ve bu öfke çocuğun ilerleyen yaşantısında ortaya çıkar. Bu nedenle, disipline, ceza değil bir öğretme süreci olarak bakılmalıdır. Bu süreç, çocuğun kuralları içselleştirmesine yardımcı olur.

Sınır koyulurken;

Derleyen: Serra Ababay

Kaynak: Brazelton, T. B., & Greenspan, S. I. (2009). The irreducible needs of children: What every child must have to grow, learn and flourish. New York: De Capo Press.